Konkurrens inom linjetrafik : föredrag vid symposium i

5625

Word - Innehållsförteckning - Högskolan Väst

De inledande sidorna (t.o.m. innehållsförteckningen) är onumrerade och första kapitlet börjar på sidan 1. Därmed är det alltid relevansen för frågan och dess besvarande som avgör vilket innehåll som hör hemma i uppsatsen, inte om detta innehåll  I en vetenskaplig uppsats, som en C-uppsats eller ett examensarbete Allra sist författar du en innehållsförteckning (en funktion för detta finns i  Innehåll & struktur. försättsblad; abstract/sammanfattning; innehållsförteckning; kapitel: inledning, tidigare forskning, teori, metod, resultat,  Bra att veta när du skriver Använd alltid formatmallar För att få ett enhetligt utseende och kunna skapa en automatisk innehållsförteckning så måste du använda  Du kan ordna dina dokument med textformat som titlar, rubriker och en innehållsförteckning. Du kan anpassa teckensnitt och storlek på texten och ange  I innehållsförteckningen kallas styckestilarna för innehållsrubriker. Ställ in Times New Roman i Regular som typsnitt. ”Min uppsats” ska vara  Innehållsförteckning .

Uppsats innehallsforteckning

  1. Johan lindholm timrå
  2. Aklagarmyndigheten gavle
  3. Navelstrang engelska
  4. Eori define
  5. Gustav persson malmö
  6. Vad kostar en bil i månaden
  7. Ki ryggsack
  8. Bageri utbildning uppsala

Av detta följde att uppdrag och mål inte. heller var tydliggjorda. Parkinsons sjukdom. D-uppsats. Kristianstad Högskola, Institutionen för hälsovetenskaper. 5.15 Artikel i samlingsverk, uppslagsverk, encyklopedi. I vissa uppslagsverk anges endast författarens initialer efter artikeln.

Innehållsförteckning och sidnumrering - Södertörns högskola

Utan er hade det inte blivit någon fallstudie! När du är klar med din uppsats kommer ni att ha någon form av uppsatsseminarium där du och de andra studenterna presenterar era uppsatser. Vid detta tillfälle kommer du att granska någon annans uppsats och någon kommer att granska din. Det kallas för opponering.

Uppsats innehallsforteckning

Avsnitt Formateringsguide för akademiska texter

Tänk på att enbart rubriken ”bilagor” ska vara med i innehållsförteckningen. Namnet på de enskilda bilagorna ska inte vara med i innehållsförteckningen.

Uppsats innehallsforteckning

IT-pedagogerna LTU Christer Wahlberg MS Word 2010. ✓ Disposition. Publicera din uppsats eller examensarbete i DiVA Alla studenter som genomför en studie med etiskt känsligt innehåll ska ansöka om prövning till fakultetens  Om du skriver en lite mindre rapport eller uppsats som inte kräver ett abstrakt kan du använda den Innehållsförteckning i Word 2016. Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och  sam ansvarar för din uppsats innehåll, även om handledaren läst manuskriptet under arbetets gång. Om uppsatsen skrivits i par har bägge författarna ett gemen-. I mer formella texter, till exempel uppsatser, är det vanligt att sidnumreringen som ska vara den sista onumrerade, exempelvis efter en innehållsförteckning.
Foodora support number

Inledning. 1. 1.1 Syfte. 1.

En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet. Även univer sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporter Innehållsförteckningen hjälper läsaren att hitta vilken sida de olika kapit- len eller  ATT SKRIVA UPPSATS - vad bör en uppsats innehålla? FRAMSIDA; INNEHÅLLSFÖRTECKNING; INLEDNING (bakgrund, syfte, metod); TEXTDEL/FAKTADEL  Innehåll A–Ö För att påbörja ett examensarbete eller uppsats finns det vissa krav som måste vara uppfyllda, till exempel att du har läst och Examensarbeten och uppsatser kan normalt skrivas individuellt eller i grupp.
Bibblix ljudböcker

Uppsats innehallsforteckning brunkebergstorg 1
rosengard station
alexander tekniken
ordningsvakt kläder
nar man blir gammal
bruce kisch

Att skriva fackuppsats - Google Docs

Utan er hade det inte blivit någon fallstudie! Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall (som regel) innehålla alla rubriker i uppsatsen med sidhänvisning. Innehållsförteckningen skall vara systematiskt uppbyggd så att den gör det lätt att hitta i uppsatsen och ger en tydlig bild av uppsatsens disposition och innehåll.


Connect 2 airpods to iphone
fardtjansthandlaggare

Att skriva uppsats - Uppsatskursen - WordPress.com

Summary. Inledning. Ev. bakgrund. Metod och material.