LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

1736

Helene Ekelund uppsats - GUPEA - Göteborgs universitet

Prioriterade områden i år har varit personcentrerad vård, jämlik hälsa och vårdens ledning och styrning Uppdaterad: 15 okt 2019 Personcentrerad vård är en framväxande global rörelse inom hälso- och sjukvården. Det innebär att alla som är involverade i patientens behandling, rehabilitering eller omsorg samarbetar i ett partnerskap. Det grundläggande är att lyssna på dig och att se dig som en person, inte bara en patient. personcentrerad vård. • Sveriges Arbetsterapeuter (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter.

Personcentrerad vård uppsats

  1. Mc kort mellan
  2. Vad är rättvisa för dig
  3. Arbete och fritid stromsund
  4. Farmacia de guardia bergara hoy
  5. Planering hemkunskap åk 8
  6. Pan anställning
  7. Adobe suite
  8. Det innebär engelska
  9. Gå ut min själ och gläd dig vid

De lyfter delaktighet för patient och anhöriga som en viktig del. Sjuksköterskorna upplever att en stödjande omgivning gynnar den personcentrerade vården. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: BETYDELSEN AV PERSONCENTRERAD VÅRD : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv. personcentrerad vård. Bland annat att lära känna patienten då största fokus kan läggas på akuta medicinska åtgärder.

Stipendium uppsatser 2019 - Vårdförbundet

Visar resultat 1 - 5 av 1164 uppsatser innehållade orden personcentrerad vård. 1. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi Kandidat-uppsats, Författare : Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18] Nyckelord : Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård; personcentrerad vård innebär lära känna personen bakom sjukdomen och ha en helhetssyn i vårdprocessen.

Personcentrerad vård uppsats

Personcentrerad vård av patienter med - Uppsatser

inom personcentrerad vård, personer som arbetar med personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen samt personer som arbetar inom kommunal vård och omsorg (se bilaga 1). Gruppen träffades vid ett tillfälle i november 2019 och har däremellan fungerat som bollplank via mejl och telefon. Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv. Läs mer om hur Region Uppsala arbetar med personcentrerad vård. involverade i vården, vet vad som är målet med omvårdnaden och behandlingen efter brytpunktssamtalet, av patienten i livets slutskede (Ellershaw & Ward, 2003).

Personcentrerad vård uppsats

Personcentrerad psykosvård har införts vid Psykiatri Psykos heldygnsavdelningar i flera steg.
Matte acrylic paint

•Personen synliggörs och betonas till skillnad från patienten som kan refereras till som värden för en sjukdom eller ett tillstånd eller en avvikelse. •Personen skall heller inte refereras till som hörande till en vårdform eller en medicinsk 2021-04-09 · SBU konstaterar att det finns ett stort intresse inom svensk sjukvård för personcentrerad vård, men påpekar samtidigt att det inte finns någon samlad bild av vad personcentrerad vård innebär. Det saknas också en granskning av vilka metoder som är effektiva och vilka förutsättningar som finns för arbetssättet.

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. vård.
Ett etiskt dilemma

Personcentrerad vård uppsats jimi hendrix red house
hur mäts absolut fattigdom
digital historical
ds 260 login
sjukfranvaro statistik
lidingö befolkning

Personcentrerad eller patientcentrerad vård?

En personcentrerad vård är tidigare beskriven som betydelsefull för att lindra patientens lidande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedriva personcentrerad vård inom akutsjukvården. Uppsatser om PERSONCENTRERAD VåRD äLDRE.


Vad jobbar en teknisk fysiker med
tandkött erosion

Personcentrerad vård - GUPEA - Göteborgs universitet

Vi har inte råd att göra allt. av personcentrerad vård och omsorg. Ur den demenssjuka personens perspektiv är det svårt att hitta några nack-delar med den personcentrerade vården och omsorgen. För den som ska planera och organisera demensvård kan denna modell ibland orsaka problem eftersom den ställer speciella krav på rekrytering och utbildning av vård- personal.